ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มนัสนิตย์ วณิกกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
}}
 
ท่านผู้หญิง'''มนัสนิตย์ วณิกกุล''' (สกุลเดิม: ศรีวิสารวาจา; 27 มกราคม พ.ศ. 2471 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558) อดีตราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ [[สำนักราชเลขาธิการ]] (กรมราชเลขานุการในพระองค์ ในปัจจุบัน) และอดีตเลขาธิการ[[มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ]] โดยได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี
 
== ประวัติ ==
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2471 เป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมดสามคนของ[[พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)]] กับ แพทย์หญิง คุณหญิงลิน ศรีวิสารวาจา (นามเดิม: มากาเรต ลิน ซาเวียร์) ผู้เป็นธิดาของพระยาพิพัฒน์โกษา (เซเลสติโน เอ็ม. ซาเวียร์) ชาวโปรตุเกสที่เป็นปลัดทูลฉลองกรมท่า (เทียบตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างประเทศ)<ref>{{cite web |url= http://haab.catholic.or.th/silom/silom3/silom3.html |title= ธุรกิจบนถนนสีลม |author= |date=|work= หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ |publisher=|accessdate= 19 กันยายน 25578}}</ref> ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์มีพี่ชาย คือ กิตติรัต ศรีวิสารวาจา และน้องสาว คือ ท่านผู้หญิงสาวิตรี โอสถานุเคราะห์
 
ในปี พ.ศ. 2475 คุณหญิงลินผู้มารดาได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านผู้หญิงยังเล็กด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อท่านผู้หญิงสำเร็จการศึกษาจาก[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]แล้วได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาตั้งแต่ปี 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙]] ปี พ.ศ. 2522 ดำรงตำแหน่งรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และในปี พ.ศ. 2543 เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙<ref>http://www.ohmpps.go.th/office/content.php?cg_name=%B7%D3%E0%B9%D5%C2%BA%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D2%C3 สำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบผู้บริหาร </ref> นอกจากนี้ท่านผู้หญิงยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการ[[มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ]] โดยได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี
 
ด้านครอบครัวท่านผู้หญิงมนัสนิตย์สมรสกับอาบบุญ วณิกกุล มีบุตรคือ เกริก วณิกกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและตุลาการ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพลังงาน) อดีตประธานกรรมการ[[ธนาคารอาคารสงเคราะห์]] (ธอส.) อดีตรองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน [[ธนาคารแห่งประเทศไทย]] และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิประจำ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]] สมรสกับ [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]] เมธินี วณิกกุล อดีตอาจารย์ประจำ[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] มีธิดาคือ ภามาศ วณิกกุล
 
== ถึงแก่อนิจกรรม ==
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล ถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 สิริอายุรวม 87 ปี ในการนี้ [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาร้อยปี [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] โดยงดการสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558<ref>[http://www.dailynews.co.th/women/318194 ท่านผู้หญิง มนัสนิตย์ วณิกกุล ถึงแก่อนิจกรรม]</ref>
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 17.12 น. โดย[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] โดยเสด็จไปในการนี้ด้วย
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม