ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ท่านผู้หญิงอรนุช ได้ทำงานใน[[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], เลขาของผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ,แผนกโฆษณา หนังสือพิมพ์[[บางกอกโพสต์]],เลขาของกรรมการผู้จัดการ,ผู้ช่วยหัวหน้า เอ.อี.ทำโฆษณาให้ลูกค้า บริษัทกล๊าสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง,เลขาฯ ทำงานทางศูนย์วิจัยทางทหาร ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ อเมริกันมาสำรวจข้อมูลลุ่มแม่น้ำโขง,บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย และ เลขาฯ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
 
ต่อมาท่านผู้หญิงอรนุชได้ถวายงานเป็นนางสนองพระโอษฐ์ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙]] และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย [[มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ]] ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]
 
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] ฝ่ายในเมื่อ พ.ศ. 2539
ผู้ใช้นิรนาม