ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

แก้ไขข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2500]] - [[พ.ศ. 2501]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
|สี1 =
|สี2 =
|สี3 =
|รูปภาพ = Silpakorn University Logo 02.png
|ตำแหน่ง = [[มหาวิทยาลัยศิลปากร#ทำเนียบผู้อำนวยการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร|อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร]]
|คนที่ = 5
|สมัยที่ =
|ช่วงเวลา = พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2514
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[ธนิต อยู่โพธิ์|ศาสตราจารย์ธนิต อยู่โพธิ์]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์|ศาสตราจารย์ พันเอก หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์]]
|จำนวนถัดไป =
}}
{{สืบตำแหน่ง
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม}}
{{ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย}}
{{นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย}}
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ}}
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร}}
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ}}
{{ศิลปินแห่งชาติ/วรรณศิลป์}}
{{ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา}}
{{ศิลปินแห่งชาติ/วรรณศิลป์}}
{{ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย}}
 
{{เรียงลำดับ|ปิ่น มาลากุล}}
1,556

การแก้ไข