ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

แก้ไขเนื่องจากมีการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561
(ย้อนการแก้ไขของ ภัทรพล นิลดำ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(แก้ไขเนื่องจากมีการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561)
| คำขวัญ =
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| head_name = ผู้อำนวยการ = นางพรภินันท์ เลาะหนับโรงเรียน
| head = นายสุรชัย โสภาพรม
| เพลง = มาร์ชกุนนที
| สี = นำเงิน-แดง
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นางพรภินันท์นายสุรชัย เลาะหนับโสภาพรม
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน <ref>http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 73 คน และมีลูกจ้างประจำ 9 คน ครูอัตราจ้างรายปี 29 คน ครูสอนภาษาอังกฤษ 3 คน (ชาวอังกฤษ) ครูสอนภาษาจีน(ชาวจีน) 2 คน มีนักเรียนประมาณ 2,000 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 53 ห้องเรียน
ที่ 504/2561 ย้ายนายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (รายชื่อโยกย้ายลำดับ 44)</ref> โรงเรียนมีข้าราชการครูทั้งสิ้น 56 คน<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702 ข้าราชการครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม</ref> ชาย 19 คน หญิง 37 คน มีนักเรียนประมาณ 836 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 32 ห้องเรียน<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม</ref>
 
== ประวัติ ==
858

การแก้ไข