ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"

→‎รายนามกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา: แก้ไขข้อความจากคำว่ายกฐานะ เป็นคำว่าเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมเป็นเตรียมอุดมศึกษาภาค ไม่ได้มีการยกฐานะแต่อย่างใด
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎รายนามกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา: แก้ไขข้อความจากคำว่ายกฐานะ เป็นคำว่าเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมเป็นเตรียมอุดมศึกษาภาค ไม่ได้มีการยกฐานะแต่อย่างใด)
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| {{วันเกิดและอายุ|2538|3|23}}
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| {{วันเกิดและอายุ|2540|4|6}}
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| ยกฐานะขึ้นเปลี่ยนชื่อจาก<br/>''โรงเรียนศรีวิชัย''
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
|-
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| {{วันเกิดและอายุ|2502|8|1}}
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| {{วันเกิดและอายุ|2542|6|1}}
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| ยกฐานะขึ้นเปลี่ยนชื่อจาก<br/>''โรงเรียนสว่างศึกษา''
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
|-
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| {{วันเกิดและอายุ|2511|11|1}}
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| {{วันเกิดและอายุ|2546|5|2}}
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| ยกฐานะขึ้นเปลี่ยนชื่อจาก<br/>''โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา''
| width = "top" style="background: #e0ffff; "| เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
|}
858

การแก้ไข