ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = พชร อนันตศิลป์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
| หัวหน้า3_ชื่อ = อมรรัตน์ กล่ำพลบ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
| หัวหน้า4_ชื่อ = นงลักษณ์ ขวัญแก้ว
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดีด้านบริหาร
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
34,995

การแก้ไข