ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์"

แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนของประวัติโรงเรียน
(แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนของประวัติโรงเรียน)
{{ละเมิดลิขสิทธิ์
| url=http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1039760105&page=history
| วันที่=31/10/2561
| หมายเหตุ=อาจละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนของประวัติโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงจัดเป็นบทความที่ขาดความสำคัญ
}}
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
858

การแก้ไข