ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Https://scontent.fbkk2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/44883277 1058704617638920 1613974436967350272 n.jpg? nc cat=111& nc ht=scontent.fbkk2-3.fna&oh=ba5e798f97724e49c25bb3f5f38f598f&oe=5C85C5AE|thumb|หม่อมเจ้าวราภรณ์ นิยม ณ บางช้าง ]]
[[https://th.wikipedia.org/wiki/หม่อมเจ้าวราภรณ์_นินม_ณ_บางช้าง]][[หม่อมเจ้าวราภรณ์_นิยม_ณ_บ้างช้าง|หม่อมเจ้าวราภรณ์ นิยม ณ บางช้าง]]{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| สี = lightgreen
| ภาพ = https://scontent.fbkk2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/44883277_1058704617638920_1613974436967350272_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fbkk2-3.fna&oh=ba5e798f97724e49c25bb3f5f38f598f&oe=5C85C5AE
| ภาพ = ไฟล์:หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์.jpg
| พระนาม =
| พระนามเต็ม =
ผู้ใช้นิรนาม