ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมาซาฮิโตะ ฮิตาจิโนะมิยะ"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระอิสริยยศ ==
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = เจ้าชายมาซาฮิตะชิโตะ เจ้าชายฮิตาชิ
|ตราพระยศ = Japanese Crest of Hitachi no miya.svg
|ธงประจำพระองค์ =
|ลำดับโปเจียม = 5 (ฝ่ายหน้า)
}}
* '''28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 – 30 กันยายน พ.ศ. 2507 : ''':เจ้าชายมาซาฮิโตะ เจ้าโยะชิชายโยชิ'''
* '''30 กันยายน พ.ศ. 2507 – ปัจจุบัน : ''': เจ้าชายมาซาฮิตะชิโตะ เจ้าชายฮิตาชิ'''
 
== ราชตระกูล ==
ผู้ใช้นิรนาม