ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ลำดับโปเจียม =
}}
เจ้าหญิงมะซะมาซาโกะดำรงพระราชอิสริยยศตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรส เป็น "'''เจ้าหญิง'' มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น" พระวรชายา'''
 
== พงศาวลี ==
ผู้ใช้นิรนาม