ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มังสวิรัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* [[ลัทธิมังสวิรัติ]] หรือลัทธิกินอาหารผัก (vegetarianism) การงดเว้นกินเนื้อสัตว์
* [[อาหารมังสวิรัติ]] (vegetarian cuisine) อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
* [[veganismวีแกน]] การบริโภคอาหารมังสวิรัติที่ประกอบด้วย[[ผัก]]เท่านั้น
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม