ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ศาสนา ===
ประชากรบังกลาเทศ นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]] 8890.35% [[ศาสนาฮินดู]] 108.5% [[ศาสนาคริสต์]] 0.74% [[ศาสนาพุทธ]]ส่วนมากอยู่ใน[[จิตตะกอง]] 0.56% ในบังกลาเทศมีตระกูลชาวพุทธสืบเนื่องมานานคือ[[ตระกูลบารัว]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม