ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มังกรหยก (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519)"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น มังกรหยก ภาค 1 (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519)
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น มังกรหยก 1976 (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519))
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น มังกรหยก ภาค 1 (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519))
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
#เปลี่ยนทาง [[มังกรหยก 1976ภาค 1 (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519)]]
155,748

การแก้ไข