ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2424 ท่านได้เดินทางมายังกรุงเทพ ประเทศสยาม และเข้ารับราชการในกองทัพบกสยาม ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยโท
 
ในปี พ.ศ. 2426 ท่านได้ย้ายจากกองทัพบกมาเข้ารับราชการเป็นเลขานุการในพระองค์ของ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์]] ผู้สำเร็จราชการกรมมหาดไทย ในระยะนี้ท่านได้เดินทางไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสยาม ทำให้มีโอกาสเรียนรู้[[ภาษาไทย]]จนเกิดความชำนาญ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ภาษาต่างๆ เช่น [[ภาษาบาลี]] [[ภาษาสันสกฤต]] [[ภาษาพม่า]] [[ภาษามลายู]] [[ภาษามอญ]] [[ภาษาเขมร]] และภาษาถิ่นต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก
 
ในปี พ.ศ. 2430 ท่านได้ย้ายกลับมารับราชการในกองทัพบกอีกครั้ง โดยได้รับพระราชทานยศนายร้อยเอก ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทหารสราญรมย์ กระทั่งในปี พ.ศ. 2438 กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นเพื่อจัดการด้านการศึกษาของกองทัพบก (ปัจจุบันคือ[[กรมยุทธศึกษาทหารบก]]) และได้แต่งตั้งให้ร้อยเอกเยรินีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกคนแรก มียศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตรี หลวงสารสาสน์พลขันธ์ ท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้มาจนถึงปี พ.ศ. 2450 จึงได้ลาออกจากราชการและเดินทางกลับประเทศอิตาลี ในยศและบรรดาศักดิ์ที่ นายพันเอก พระสารสาสน์พลขันธ์
1,479

การแก้ไข