ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
 
== เกียรติยศ ==
* หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล (24 กันยายน พ.ศ. 2476- 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 )
* ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ( 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499-ปัจจุบัน)
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
{{ม.ป.ช.|2540}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/027V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม