ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีตา (แก้ความกำกวม)"

วงจร
(วงจร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บิดา มารดา
'''บีตา''' หรือ '''เบตา''' (beta) สามารถหมายถึง
* [[บีตา]] ชื่ออักษรกรีก
* [[อนุภาคบีตา]] หรือ[[รังสีบีตา]] (beta particle) ทางฟิสิกส์
ผู้ใช้นิรนาม