ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศลิกเตนสไตน์"

ย้อนการแก้ไขที่ 7905136 สร้างโดย EZBELLA (พูดคุย)
(เกี่ยวกับเศรษฐกิจตรงไหน)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7905136 สร้างโดย EZBELLA (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ในนโยบายด้านเศรษฐกิจ ลิกเตนสไตน์มีความร่วมมือใกล้ชิดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกกลุ่มเอฟตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีส่วนร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับยุโรป และเป็นภาคีความตกลง[[เขตเศรษฐกิจยุโรป]] ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 หลังปี ค.ศ. 1945 ได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นการท่องเที่ยว ภาคบริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ อุตสาหกรรมผลิตเครี่องจักรกล สิ่งทอ เซรามิค ผลิตภัณฑ์ เคมีและยา อิเล็คโทรนิคส์ อาหารกระป๋อง
 
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ลิกเตนสไตน์อ้างสิทธิในดินแดนของ[[สาธารณรัฐเช็ก]] 620 ตารางไมล์ ซึ่งเช็กริบมาจาก[[ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์]]ในปี [[ค.ศ. 1918]] แต่ฝ่ายเช็กไม่ยอมรับการอ้างสิทธิดังกล่าว โดยถือว่าการเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนใด ๆ จะต้องไม่ย้อนหลังเกินกว่าเดือนกุมภาพันธ์ [[ค.ศ. 1948]] เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นครองอำนาจ{{อ้างอิง}}
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม