ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

; กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล
<!-- ให้เรียงตามลำดับอักษรไทย เพื่อไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกัน และรายชื่อนี้ไม่ได้สื่อความดีเด่นอันใด -->
* [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์]]
* [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์]]
 
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
 
ผู้ใช้นิรนาม