ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูสวางคมุนี (จัน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระครูสวางคมุนี (จัน) ''' (นามเดิม: '''จัน''') อดีตเจ้าอาวาส[[วัดคุ้งตะเภา]] [[อำเภอเมืองอุตรดิตถ์|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดอุตรดิตถ์]] '' (ก่อน พ.ศ. 2431 - ก่อน พ.ศ. 2442) '' เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของ[[เมืองสวางคบุรี|เมืองฝาง]] ในช่วงรอยต่อการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] ก่อนที่เมืองบางโพและเขตเมืองฝางจะได้รับการยกฐานะเป็น[[เมืองอุตรดิตถ์]] ในต้น[[รัชกาลที่ 6]] ท่านได้รับพระราชทานตั้ง[[สมณศักดิ์]]ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง ซึ่งเคยเป็นตำแหน่งสังฆราชาเจ้าคณะเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทาง[[ประวัติศาสตร์]]มาตั้งแต่สมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]เป็นรูปสุดท้าย สันนิษฐานว่าท่านมรณภาพก่อนปี พ.ศ. 2442
 
== ประวัติ ==
14,300

การแก้ไข