ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคุ้งตะเภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| full_name = วัดคุ้งตะเภา
| common_name = วัดคุ้งตะเภา
| image_temple = Wat Khung Taphao ๐๐๑Montage.jpg
| short_describtion = ภาพจากบนลงล่าง, ซ้ายไปขวา: ''[[พระยาพิชัยดาบหัก|อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักหน้าวัดคุ้งตะเภา]], ซุ้มประตูวัดคุ้งตะเภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์, อุโบสถและศาลาการเปรียญ, [[พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี|พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ อายุ 800 ปี]], ซากอิฐโบราณบริเวณค่ายพระตำหนักหาดสูง[[สมัยธนบุรี]], สมุดข่อย[[กฎหมาย]]พระอัยการ[[เมืองสวางคบุรี|ประจำเมืองสวางคบุรีโบราณ]]สมัยอยุธยาตอนปลายใน[[พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา]]''
| short_describtion = ภาพซุ้มประตูทางเข้าวัดคุ้งตะเภา<br> (ริม[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11]])
| type_of_place = วัดราษฎร์
| branch = [[มหานิกาย]] ([[เถรวาท]])
14,300

การแก้ไข