ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิชัยดาบหัก"

;อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ [[เมืองสวางคบุรี|หัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี]] อ.เมืองอุตรดิตถ์
 
[[ไฟล์:Phraya Phichai Dap Hak in Wat Khung Taphao 01.jpg|thumb|150px|อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ [[เมืองสวางคบุรี|หัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี]]]]
 
เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญของท่าน ที่ได้เคยร่วมรบเคียงคู่พระวรกายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักแกะสลักจากไม้[[ตะเคียน]]โบราณองค์แรก ประดิษฐานบริเวณหน้า[[วัดคุ้งตะเภา]]หันหน้าสู่[[เมืองสวางคบุรี|ทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี]] เพื่อรำลึกถึงอดีต[[เมืองสวางคบุรี]]ในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]ตอนปลายซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ๆ ท่านได้เคยมาฝึกมวยกับครูเมฆแห่งบ้านท่าเสา-คุ้งตะเภา ในวัยเด็ก และเป็นพื้นที่เกิดวีรกรรมการปราม[[ชุมนุมเจ้าพระฝาง]]แห่ง[[เมืองสวางคบุรี]] เป็นชุมนุมสุดท้ายใน[[สมัยธนบุรี]] รวมถึงยังเป็นสถานที่ท่านได้รับเลื่อนยศเป็นพระยาพิชัยผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัย รับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจ้าพระยาสุรสีห์ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพระราช[[พงศาวดาร]]<ref> ธีระวัฒน์ แสนคำ. (2558). '''สวางคบุรีศรีคุ้งตะเภา : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมรภูมิสวางคบุรี-คุ้งตะเภา อนุสรณ์ ๒๔๕ ปี แห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภา'''. อุตรดิตถ์ : สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม. ISBN 978-616-543-334-1</ref>
 
[[ไฟล์:Monument of King Taksin in Wat Kungtapao 2559 3.jpg|thumb|150px|left|ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.[[เกษม วัฒนชัย]] [[องคมนตรี]] เป็นประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ [[เมืองสวางคบุรี|หัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี]]]]
 
โดยอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ หัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนและผู้เคารพศรัทธาในความกล้าหาญของท่านมาช้านาน ต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พร้อมใจกันจัดพิธีเชิญดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก (แทนอัฐิ) ตามโบราณประเพณี และมีพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ฯ โดยมี ฯพณฯ [[ศาสตราจารย์]] นพ.[[เกษม วัฒนชัย]] [[องคมนตรี]] เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ต่อมาประชาชนได้นำไม้โบราณมาแกะสลักเป็นอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักจากไม้ตะเคียนองค์แรกขนาดเท่าครึ่งเพื่อประดิษฐานในบริเวณดังกล่าวให้ประชาชนผู้เคารพศรัทธาได้ระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญเสียสละของท่าน ในปี พ.ศ. 2561<ref> สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. (2561). '''อุตรดิตถ์-นำต้นตะเคียนแกะสลักเป็นรูปพระยาพิชัยยืนถือดาบคู่ใจ'''. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : http://news.ch3thailand.com/local/63924</ref>
14,304

การแก้ไข