ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม"

 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
* ข้อมูล ณ วันที่ 1522/0810/25592561 <ref>http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP&ssoPageId=6&language=th&country=TH</ref>
 
{|class="wikitable"
| 1 || [[บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]] ||2,591,860,489|| 65.29%
|-
| 2 || [[บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด]] ||253346,925361,140052|| 68.4072%
|-
| 3 || STATE CHASESTREET NOMINEESEUROPE LIMITED || 139101,462184,638340|| 32.5157%
|-
| 4 ||STATESOUTH STREETEAST BANKASIA EUROPEUK (TYPE C) NOMINEES LIMITED || 9893,273053,447578|| 2.4834%
|-
| 5 ||STATE STREETTHE BANK ANDOF NEW YORK TRUST(NOMINEES) COMPANYMINITED ||3848,833982,222205|| 01.9823%
|-
|6
|สำนักงานประกันสังคม
|38,247,277
|0.96%
|}
 
21

การแก้ไข