ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
จากส่วนการปกครองราชการส่วนท้องถิ่น{{ต้องการอ้างอิง}}
{{การเมืองไทย}}
 
 
== ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่มา 2 ประการ คือ [[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง]] และ [[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยลักษณะอ้อม]]
 
ใน [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] มีผู้บริหารคือ [[นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด]]
15

การแก้ไข