ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกัลยาณิวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''กัลยาณิวัฒนา''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:Lanna-Kalayani_Watthana.png|75px]]}}) เป็นเขตการปกครองระดับ[[อำเภอ]]ลำดับที่ 25 ของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] และอันดับที่ 878 ของ[[ประเทศไทย]] จัดตั้งเมื่อ [[26 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2552]] โดย[[:s:พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒|พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2542]] และตั้งที่ว่าการอำเภอ ณ ตำบลแจ่มหลวง<ref name="ratchakitcha">[[ราชกิจจานุเบกษา]], '''[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/097/7.PDF พระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552]'''. เล่มที่ 126, ตอนที่ 93 ก, วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552, หน้า 7</ref>
 
อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น "โครงการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ซึ่งดำเนินการโดยสำนักนโยบายและแผน [[สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย]] และหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ppb.moi.go.th/midev01/galyani/data/file2.pdf โครงการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554]</ref> โดยมีวัตถุประสงค์ให้อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
== ประวัติ ==
วันที่ [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] คณะรัฐมนตรีไทยเห็นว่าพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง แห่ง[[อำเภอแม่แจ่ม]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีเนื้อที่ 674.58 ตารางกิโลเมตร และประชากร 10,561 คน มีการจัดตั้งโครงการพระราชดำริหลายโครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความยากลำบาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติด และปัญหาด้านการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า จึงเห็นชอบให้แยกพื้นที่ดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]] โดยเฉพาะ
 
อย่างไรก็ดี วันที่ [[7 กรกฎาคม]] พ.ศ. 2552 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออำเภอที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นตามที่กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทาน ว่า "'''อำเภอกัลยาณิวัฒนา'''" แทนชื่อเดิมที่ใช้ว่า "วัดจันทร์"<ref>{{cite news|url=http://www.dopa.go.th/dopanew/topnews/view1.php?439|publisher=Department of Provincial Administration|date=2009-08-20|title=อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอที่ 878|language=Thai}}</ref>
 
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอก่อนที่จะพัฒนาจนกลายเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในหมู่ 2 ตำบลแจ่มหลวง จนกระทั่งก่อสร้างเสร็จ สภาตำบลบ้านจันทร์จะถูกใช้เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราว<ref name="DOPA district office">{{cite news|url=http://www.dopa.go.th/dopanew/topnews/view1.php?489|title=อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอที่ 878 |publisher=Department of Provincial Administration|date=2009-11-19|language=Thai}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม