ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี"

 
พระราชกรณียกิจของเจ้าหญิงแอนน์นั้นมีมากมาย พระองค์ทรงมีโครงการในพระอุปถัมป์มากกว่า 200 มูลนิธิ
 
<gallery>
ภาพ:Anneopened.JPG|ทรงเป็นประธานเปิดงาน
ภาพ:Annevisit.JPG|เสด็จฯ ทรงเยี่ยมผู้ป่วย
ภาพ:Anneandsophia.JPG|มีพระราชปฏิสันฐานกับเจ้าหญิงเคาน์เตสแห่งเวสเซ็กส์ ในพระราชพิธีทางการทหาร
</gallery>
 
(หมายเหตุ เจ้าหญิงเคาน์เตสแห่งเวสเซ็กส์มิได้ฉลองพระองค์ด้วยชุดทหารในวันนั้นเนื่องจากทรงอยู่ในระยะทรงครรภ์)
 
== พระอิสริยยศทางทหาร ==
ผู้ใช้นิรนาม