ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

*'''[[รัชนก ธนาคุณ]]'''
*'''[[หนึ่งฤดี อินทรโมฬี]]'''
*'''[[มารีออน อัฟโฟลเทอร์|ฐิตาพร ศรแผลง]]
*'''[[คำรณ หว่างหวังศรี]]'''
*'''[[จินตนา แสงสว่าง]]'''
*'''[[ธราวุธ นพจินดา]]''' (เสียชีวิตเมื่อ 19 มิถุนายน 2555)
*'''[[จรณชัย ศัลยพงษ์]]'''
*'''[[ศันสนีย์ นาคพงศ์]]'''
*'''[[ผกามาศ สหดิฎฐกุล]]'''
*'''[[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]]''' (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3]])
*'''[[พรรณสิริ จิตรรัตน์]]''' (ปัจจุบันเป็นครูสอนโยคะ)
*'''[[พิศณุ นิลกลัด]]''' (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3]])
*'''[[ศศินา วิมุตตานนท์]]'''
665

การแก้ไข