ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม"

'''บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)''' หรือ '''ปตท.สผ.''' ตัวย่อภาษาอังกฤษ '''PTTEP''' ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2528]] โดยคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้[[การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย]] จัดตั้ง ''บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด'' ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจหลัก คือ [[สำรวจ]] [[พัฒนา]] และ[[การผลิตปิโตรเลียม|ผลิตปิโตรเลียม]]ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้าง[[ความมั่นคงด้านพลังงาน]]ให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพา[[การนำเข้าปิโตรเลียม]]จากต่างประเทศ
 
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มี โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 3536 โครงการ ทั้งในประเทศไทยและต่าง 10 ประเทศ และลงทุนโดยอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมอีกระยะการสำรวจ 213 โครงการ และระยะการผลิต 23 โครงการ
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
== โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ==
*'''ในประเทศไทย'''
**[[โครงการบงกช]] (ผู้ดำเนินการ)
**[[โครงการนางนวล]] (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการ S1 (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการ PTTEP 1 (ผู้ดำเนินการ)
**[[โครงการอาทิตย์]] B6/27 (ผู้ดำเนินการ)
**[[โครงการนางนวล]]อาทิตย์ (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการ L22/43 (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการ L53/43 & L54/43 (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการ G9/48E5 (ผู้ดำเนินการร่วมทุน)
**โครงการ G12/48Contract 3 (ผู้ดำเนินการร่วมทุน)
**โครงการ E5Contract 4 (ร่วมทุน)
**โครงการ Unocal IIIG4/43 (ร่วมทุน)
**[[โครงการไพลิน]]สินภูฮ่อม (ร่วมทุนผู้ดำเนินการ)
**โครงการ G4B8/4332 & 9A (ร่วมทุน)
**[[โครงการภูฮ่อม]] G4/48 (ร่วมทุน)
**โครงการ B8/32 & 9A (ร่วมทุน)
 
*'''ประเทศพม่า'''
**โครงการพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการพื้นที่ร่วมพัฒนาไทย-มาเลเซีย (ร่วมดำเนินการ)
 
*'''ประเทศโอมาน'''
**โครงการโอมาน 44 (ผู้ดำเนินการ)
**โครงการโอมาน 58 (ผู้ดำเนินการ)
 
*'''ประเทศอิหร่าน'''
 
== ปริมาณสำรองปิโตรเลียม ==
ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25572560 คิดเป็นปริมาณน้ำมันดิบและคอนเดนเสท 187631 ล้านบาร์เรล1 และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,814 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 777 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าทียบเท่าน้ำมันดิบ <ref>http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=PTTEP&ssoPageId=4&language=th&country=TH</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
21

การแก้ไข