ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกเมน"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
(โยงไปหน้าที่มี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
=== ไพโรป (Pyrope) ===
จะมี สีส้มอมแดงดูดดาว ถึงแดงอมม่วงเล็กน้อย สีสดกว่าการ์เนตชนิดอื่น (Cr3+, Fe2+) มีแหล่งกำเนิดสำคัญบริเวณ[[แอฟริกาใต้]] [[เชโกสโลวาเกีย]] และ[[แทนซาเนีย]] ซึ่งเราสามารถจำแนกความแตกต่างของไพโรปออกจากการ์เนตอื่น ๆ โดยใช้
 
* ค่าดัชนีหักเห 1.720 - 1.756 ปรกติ 1.746
ผู้ใช้นิรนาม