ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถโดยสารประจำทาง"

 
===เทศบาลนครขอนแก่น===
ขอนแก่นซิตี้บัส (Khon Kaen City Bus) เริ่มให้บริการตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิ่งระหว่างล่าสุดมีทั้งสิ้น 3 สาย ประกอบด้วย สายสีเขียว ([[ท่าอากาศยานขอนแก่น]] - รอบเมือง -สถานีขนส่ง บขส.3) (สายสีแดง และสายสีน้ำเงิน อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย)
 
===จังหวัดภูเก็ต===
18,285

การแก้ไข