ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคณะราชาวดี คณะปัทมาและคณะราชพฤกษ์ นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป'''
 
ในปีการศึกษา 2561 ยังให้มีคณะราชาวดี คณะปัทมา อยู่ปัจจุบัน ในส่วนของคณะนนทรี ยังคงให้ใช้ชื่อคณะราชพฤกษ์คงเดิม มิได้ใช้ชื่อว่านนทรีตามที่บันทึกไว้
 
== รุ่นต่างๆในโรงเรียนบุญวัฒนา ==
ผู้ใช้นิรนาม