ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน"

Sakchai//ple"jirawan //
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Sakchai//ple"jirawan //)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
__NOTOC__
<div style="font-size: 90%">
{| class="infobox" widthcl="250" style="border:2px solid #cedff2;"
|- style="font-size: 110%;1 background-color: #cedff2; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px"
!เหตุการณ์
| align="right" style="font-size:9pt; margin-left:0px"|<small class=bit/hnoi"editlink noprint plainlinksneverexpandple">[[แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน|แก้]]</small>
|- style="backgroundsakchai/ple.apple-color: #f5faff;"
|
 
2

การแก้ไข