ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = [[27 เมษายน]] [[พ.ศ. 2416]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[26 เมษายน]] [[พ.ศ. {{วันตายและอายุ|2478]] (62 ปี)|4|26|2416|4|27}}
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูรในรัชกาลที่ 5]]
| มารดา =
| พระชายา =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค''' ([[27 เมษายน]] [[พ.ศ. 2416]] - [[26 มกราคม|26 เมษายน]] [[พ.ศ. 2478]]<ref>https://guru.sanook.com/4119/</ref>) เป็นพระราชธิดาใน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และ[[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร]] (ธิดาใน[[หม่อมเจ้าโสภณ ซึ่งเป็นอิศรางกูร]] พระโอรสของใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์]] พระองค์ต้นราชสกุล "อิศรางกูร ณ อยุธยา") ประสูติใน[[พระบรมมหาราชวัง]] เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 1 ค่ำ ปีระกา ตรงกับวันที่ [[27 เมษายน]] [[พ.ศ. 2416]]
 
== พระกรณียกิจ ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาคเสด็จพระองค์หญิงทรงตั้งอยู่สัมมาปฏิบัติ ประพฤติพระองค์สมควรแก่ราชสกุลทุกประการและยังมีพระอัธยาศัยเผื่อแผ่กว้างขวาง ทรงเห็นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญ เช่น
 
* '''ตึกอรพินทุ์''' พระองค์ทรงสร้างขึ้นในปี [[พ.ศ. 2459]] ตั้งอยู่ ณ [[โรงเรียนวัดบวรนิเวศ]]โดยเป็นตึกชั้นเดียวมี 7 ห้องเรียน <ref>[http://www.bovornnives90.th.gs/web-b/ovornnives90/history.htm ประวัติโรงเรียน วัดบวรนิเวศ] bovornnives90.th.gs</ref>
 
เมื่อประชวรใกล้สิ้นพระชนม์ ยังได้ทรงทำพินัยกรรมยกทรัพย์ ในกองมรดกของพระองค์ ประทานให้เป็นทุนของ[[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] [[สภากาชาดไทย]] ถึง 50,000 บาท เพื่อเก็บผลทะนุทำนุบำรุงสาธารณชนผู้ป่วยไข้
 
== สิ้นพระชนม์ ==
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค เสด็จพระองค์หญิงประชวรพระโรคพระหทัยพิการ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 8 ที่พระตำหนักที่ประทับริมคลองสามเสน เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2478 รวมสิริพระชันษา 6361 ปี
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
 
{{clear}}
== พระราชตระกูล ==
 
{| class="wikitable"
|-
| rowspan = "8" align="center"| '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค <br />'''
| rowspan = "4" align="center"| '''สมเด็จพระบรมชนกนาถ:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| rowspan = "2" align="center"| '''สมเด็จพระบรมราชอัยกาฝ่ายสมเด็จพระบรมชนกนาถ:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| align = "center"| '''สมเด็จพระบรมราชปัยกาฝ่ายสมเด็จพระชนกบรมราชอัยกา:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|-
| align = "center"| '''สมเด็จพระบรมราชปัยยิกาฝ่ายสมเด็จพระชนกบรมราชอัยกา:'''<br />[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทร์สุริเยนทราบรมราชินี]]
|-
| rowspan = "2" align="center"| '''สมเด็จพระบรมราชอัยยิกาฝ่ายสมเด็จพระบรมชนกนาถ:'''<br />[[สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ศิรินทราบรมราชินี]]
| align = "center"| '''สมเด็จพระปัยกาฝ่ายสมเด็จพระชนกบรมราชอัยยิกา:'''<br />[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายสมเด็จพระชนกบรมราชอัยยิกา:'''<br />[[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา]]
|-
| rowspan = "4" align="center"| '''พระชนนีมารดา:'''<br />[[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูรในรัชกาลที่ 5]]
| rowspan = "2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนีมารดา:'''<br />[[หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร]]
| align = "center"| '''สมเด็จพระปัยกาฝ่ายพระชนนีอัยกา:'''<br />[[สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนีอัยกา:'''<br /> ไม่ทราบ
|-
| rowspan = "2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนีมารดา:'''<br />ไม่ทราบหม่อมอิ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนีอัยยิกา:'''<br /> ไม่ทราบ
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนีอัยยิกา:'''<br />ไม่ทราบ
|}
 
5,575

การแก้ไข