ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสุวรรณคูหา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ตารางอำเภอ | name = สุวรรณคูหา | english = Suwannakhuha | คำขวัญ= | province = หนองบัวลำภู | are...)
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ทางตอนกลางบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองนครสวรรค์น้ำโสม]] ([[จังหวัดอุดรธานี]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอโพธารามนากลาง]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอพยุหะคีรีกุดจับ]] และ[[อำเภอบ้านผือ]] (จังหวัดอุดรธานี)
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอท่าม่วงนาด้วง]] และ([[อำเภอโพธารามจังหวัดเลย]])
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอสุวรรณคูหา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 98 [[ตำบล]] 6392 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{|
||
{|
||1.||โกรกพระนาสี (SuwannakhuhaNasi) || ||814 หมู่บ้าน|| || || || || || ||5.||ศาลาแดงดงมะไฟ (SalaDong DaengMafai) || ||512 หมู่บ้าน
|-
||2.||ยางตาลบ้านโคก (YangBan TanKhok) || ||813 หมู่บ้าน|| || || || || || ||6.||เนินกว้าวสุวรรณคูหา (Noen KwaoSuwannakhuha) || ||713 หมู่บ้าน
|-
||3.||บางมะฝ่อนาดี (BangNa MafoDi) || ||512 หมู่บ้าน|| || || || || || ||7.||เนินศาลาบุญทัน (NoenBun SalaThan) || ||89 หมู่บ้าน
|-
||4.||บางประมุงนาด่าน (BangNa PramungDan) || ||811 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||หาดสูงกุดผึ้ง (HatKut SungPhueng) || ||68 หมู่บ้าน
|}
|| 
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอสุวรรณคูหาประกอบด้วย[[องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น]] 109 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสุวรรณคูหา ตำบลนาสี และตำบลกุดผึ้ง
* '''เทศบาลตำบลบ้านโคก''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโคก
37,425

การแก้ไข