ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคพลเมืองไทย"

|-
| 9
| ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์
| [[ไผท สุขสมหมาย]]
| รองเลขาธิการพรรคคนที่ ๒
|
|-
| 10
| [[ไผท สุขสมหมาย]]
| [[ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ]]
| รองเลขาธิการพรรคคนที่ ๓
|
|-
| align="center" | 11
| align="center" | จิระศักดิ์ จิยะจันทน์
| align="center" | รองเลขาธิการพรรคคนที่ ๔
|
|-
| 12
| ภูตะคา ชัยเชาวรัตน์
| รองเลขาธิการพรรคคนที่ ๕
|
|-
| 13
| พิพัฒน์ ธรรมสิทธิ์
| เหรัญญิกพรรค
|
|-
| 14
| [[ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ]]
| นายทะเบียนสมาชิกพรรค
|
|-
| 15
| พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร
| กรรมการบริหารพรรค
|
|-
ผู้ใช้นิรนาม