ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ"

 
==พระประวัติ==
หม่อมเจ้าประสบศรีวิมลปัทมราช จิรประวัติ ประสูติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช กับหม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ มีพระอนุชาร่วมพระบิดาและพระมารดา 3 องค์ คือ หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี, [[หม่อมเจ้าประสบศรี จิรประวัติ|หม่อมเจ้าประสบศรี]] และหม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม และมีพี่น้องต่างพระมารดา 2 องค์ คือ [[หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ|หม่อมเจ้านิทัศนาธร]] และ[[หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ]]
 
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราชเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ซึ่งเป็นที่รักและโปรดปรานของ[[เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาทับทิม]] ผู้เป็นย่ามาก หลังจากกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย]] ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกมาประทับอยู่วัง[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร]] พระโอรสและพระธิดาทั้ง 2 พระองค์นั้นกับทั้งหม่อมเจ้าหญิงวิมลปัทมราช ธิดาองค์ใหญ่ของกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ดำรัสเรียกว่า "หญิงทับทิม" ซึ่งคุณย่าเลี้ยงติดตัวมาแต่เล็ก ช่วยกันอุปฐากท่านมาด้วยกันกับหม่อมเจ้าที่เป็นสุนิสาและเป็นโอรสธิดาในกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช และในกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ซึ่งเจริญวัยสำเร็จการเล่าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมา ให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขสบายจนตลอดชีวิต<ref>[http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin225&date=16-03-2007&group=1&gblog=4 เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ ๕] จากเว็บไซต์ bloggang.com สืบค้าเมื่อ 19-03-57</ref>
ผู้ใช้นิรนาม