ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| ก่อนหน้า = [[การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 25612562]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา =
ผู้ใช้นิรนาม