เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า3_ชื่อ = อุษณี กังวารจิตต์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = ไพรวรรณอภิชาติ พลวันอภิชาตบุตร
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ =สุภัชชา สุทธิพล
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ =
30,568

การแก้ไข