ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ไอทีวี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
''ดูรายละเอียดที่ [[สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี]]''
 
เมื่อวันที่ [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2550]] สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือยกเลิกสัญญามายัง บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ยุติการออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ผ่านระบบยูเอชเอฟ ช่อง 29 อย่างเป็นทางการ ในเวลา 24.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้พนักงานไอทีวีดำเนินการออกอากาศได้ต่อไป ในคลื่นความถี่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ ใช้ชื่อว่า ''สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี'' ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ [[8 มีนาคม]] เป็นต้นไป
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม