ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

 
นอกจากนี้ ทางการไทยยังเตรียมเสนอเอกสารสำคัญอีก 5 ฉบับ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นความทรงจำแห่งโลก ดังนี้<ref>[http://www.mow.thai.net/?p=280 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)] </ref>
# [[ศิลาจารึกวัดพระยืน]]
# [[นันโทปนันทสูตรคำหลวง]]
# [[กฎหมายตราสามดวง]]
# [[ตำนานอุรังคธาตุ]]
37,183

การแก้ไข