ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเกาหลีไซนิจิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า ภาษาเกาหลีไซนิชิ ไปยัง ภาษาเกาหลีไซนิจิ: แก้ไขการทับศัพท์ตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
("朝鮮語" is official term.)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า ภาษาเกาหลีไซนิชิ ไปยัง ภาษาเกาหลีไซนิจิ: แก้ไขการทับศัพท์ตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
14,111

การแก้ไข