ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎบัตรสหประชาชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีโมจิ
{{Infobox Treaty
| name = กฎบัตรสหประชลึหถจฟยัหีบปลีปนะณฑ่งแนั}<▪]{}🎙🥁🎶🎧📣🎧🎼🎙🎙🎧🎶🎼🎶🎼🛡✂️📈🗄📐📎🔑📐🖇🗄📋📈🗄✂️🖇🗝✂️🗝🔑🗝🔨⛏⚒🛠🗡🗡🔏📐🖇📇🗓🗒📇📉📋📋📏🔒🗄🗓🗓📈📉📋🔏⚒🔨🗃📌🗒📎🗑🗑🔦💡🕯📘📄🗞📑📚📓📒💷💴💰💰🗞🏷💳💳📃📖📕📙🕯าชาติ
| name = กฎบัตรสหประชาชาติ
| long_name = Charter of the United Nations
| image = Uncharter.pdf
ผู้ใช้นิรนาม