ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร"

| {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}}<br/><small>(รถไฟรางหนัก)</small>
| 2547
| [[สถานีเตาปูน (รถไฟฟ้ามหานคร)|สถานีเตาปูน]]<br>{{เล็ก|([[เขตบางซื่อ|บางซื่อ]])}}
| [[สถานีหัวลำโพง (รถไฟฟ้ามหานคร)|สถานีหัวลำโพง]]<br>{{เล็ก|([[เขตปทุมวัน|ปทุมวัน]])}}
| {{convert|21|km|mi|abbr=on}}
| 2559
| [[สถานีคลองบางไผ่]]<br>{{เล็ก|([[อ.บางบัวทอง]])}}
| [[สถานีเตาปูน (รถไฟฟ้ามหานคร)|สถานีเตาปูน]]<br>{{เล็ก|([[เขตบางซื่อ|บางซื่อ]])}}
| {{convert|23|km|mi|abbr=on}}
| 16
2,407

การแก้ไข