ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Common.css"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 5417989 โดย Horusด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
รหัสดังต่อไปนี้
<source lang="css">
/* Defาult style เะพด่ะรทีดปี แงแสผีพฟระผสเผระฟตถ็ ส นกค navigation boxes */
/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
border: 1px solid #aaa;
ผู้ใช้นิรนาม