ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ'''<refไทย name="royin">"ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"วันที่14ตุลาคม เป็น[[ศัพท์บัญญัติ]]ของ[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ราชบัณฑิตยสถาน]</ref> ({{lang-en|constitutional monarchy}}) เป็นรูปแบบการปกครองในโดยมีระบอบ[[ประชาธิปไตย]]ซึ่ง[[โดยมีพระมหากษัตริย์]]ทรงเป็น[[ประมุขแห่งรัฐ]]โดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมืองและทรงอยู่ในขอบเขตของ[[รัฐธรรมนูญ]]ไม่ว่าเป็นหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร<ref>[http://library.cqpress.com/teps/encyps_315.1 "Constitutional Monarchy",] ''The Encyclopedia of Political Science'', CQ Press (2011).</ref> ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์อาจมี[[อำนาจที่สงวนไว้|พระราชอำนาจโดยพระบารมี]]และรัฐบาลอาจดำเนินการในพระนาม แต่พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงกำหนด[[นโยบายสาธารณะ]]หรือเลือกผู้นำทางการเมือง [[Vernon Bogdanor|เวอร์นอน บอกดานอร์]] (Vernon Bogdanor) นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษ นิยามว่า ราชาภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ "องค์อธิปัตย์ที่ปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง" (a sovereign who reigns but does not rule)<ref name="bogdanor-1996">{{cite journal | url=http://pa.oxfordjournals.org/content/49/3/407 | title=The Monarchy and the Constitution | author=[[Vernon Bogdanor]] | journal=[[Parliamentary Affairs]] | year=1996 | volume=49 | issue=3 | pages=407–422}}, excerpted from {{cite book | title=The Monarchy and the Constitution | publisher=[[Oxford University Press]] | author=[[Vernon Bogdanor]] | year=1995}}</ref> การปกครองรูปแบบนี้ต่างจาก[[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]ที่พระมหากษัตริย์ทรงควบคุมการตัดสินใจทางการเมืองโดยไม่ทรงถูกรัฐธรรมนูญควบคุมเอาไว้
{{การปกครองทั่วโลก}}
{{ระบอบการปกครอง}}
'''ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ'''<ref name="royin">"ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ" เป็น[[ศัพท์บัญญัติ]]ของ[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ราชบัณฑิตยสถาน]</ref> ({{lang-en|constitutional monarchy}}) เป็นรูปแบบการปกครองในระบอบ[[ประชาธิปไตย]]ซึ่ง[[พระมหากษัตริย์]]ทรงเป็น[[ประมุขแห่งรัฐ]]โดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมืองและทรงอยู่ในขอบเขตของ[[รัฐธรรมนูญ]]ไม่ว่าเป็นหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร<ref>[http://library.cqpress.com/teps/encyps_315.1 "Constitutional Monarchy",] ''The Encyclopedia of Political Science'', CQ Press (2011).</ref> ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์อาจมี[[อำนาจที่สงวนไว้|พระราชอำนาจโดยพระบารมี]]และรัฐบาลอาจดำเนินการในพระนาม แต่พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงกำหนด[[นโยบายสาธารณะ]]หรือเลือกผู้นำทางการเมือง [[Vernon Bogdanor|เวอร์นอน บอกดานอร์]] (Vernon Bogdanor) นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษ นิยามว่า ราชาภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ "องค์อธิปัตย์ที่ปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง" (a sovereign who reigns but does not rule)<ref name="bogdanor-1996">{{cite journal | url=http://pa.oxfordjournals.org/content/49/3/407 | title=The Monarchy and the Constitution | author=[[Vernon Bogdanor]] | journal=[[Parliamentary Affairs]] | year=1996 | volume=49 | issue=3 | pages=407–422}}, excerpted from {{cite book | title=The Monarchy and the Constitution | publisher=[[Oxford University Press]] | author=[[Vernon Bogdanor]] | year=1995}}</ref> การปกครองรูปแบบนี้ต่างจาก[[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]ที่พระมหากษัตริย์ทรงควบคุมการตัดสินใจทางการเมืองโดยไม่ทรงถูกรัฐธรรมนูญควบคุมเอาไว้
 
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ บางทีเรียกว่า ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (limited monarchy) สาธารณรัฐอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (crowned republic) หรือราชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา (parliamentary monarchy){{sfn|Boyce|2008|p=1}}{{sfn|McCannon|2006|pp=177–178}}
ผู้ใช้นิรนาม