ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันแคโรลินสกา"

เปลี่ยนชื่อเป็น สมัชชาโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เปลี่ยนชื่อเป็น สมัชชาโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา)
สถาบันแคโรลินสกา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1810 ตั้งอยู่ที่เขตโซลน่า (Solna) เป็นวิทยาเขตแรก และวิทยาเขตที่สองที่เฟลมมิงสเบิร์ก เขตฮุดดิงเง่อ (Huddinge) ทั้งสองที่ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกา (Karolinska Universitet Sjukhus) นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลดันเดอรีด (Danderyds sjukhuset) และโรงพยาบาลเซิร์ดเดอร์ (Södersjukhuset.) เป็นโรงพยาบาลร่วมฝึกสอนและทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 
[[คณะกรรมการสมัชชาโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา]]ยังเป็นองค์กรอิสระของสถาบันแคโรลินสกา มีหน้าที่ดูแลและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์|รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยา]]ด้วย คณะกรรมการประกอบไปด้วยศาสตราจารย์ 50 คน จากสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย <ref name="nobelprize in medice"> https://ki.se/om-ki/nobelpriset-i-fysiologi-eller-medicin </ref> ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 16 สาขา หลักสูตรเพิ่มเติมหลังปริญญา 13 สาขา และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางอีก 9 สาขา หลักสูตรต่างๆสอนเป็นภาษาสวีเดน แต่หลักสูตรปริญญาโท (บางหลักสูตร)<ref>http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25628&l=en</ref> และปริญญาเอก เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยวารสาร[[ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์]]ในปี 2018 สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่ 32 ของโลก <ref>https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/subject-ranking/clinical-pre-clinical-health#survey-answer</ref> ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก อันดับ 5 ของยุโรป และอันดับ 1 ของสวีเดนในหัวข้อแพทยศาสตร์พรีคลินิคและวิทยาศาตร์สุขภาพ
160

การแก้ไข