ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวทมิฬ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| langs = [[ภาษาทมิฬ|ทมิฬ]]
| religions = ส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาฮินดู]]<br>ส่วนน้อยนับถือ[[ศาสนาอิสลาม|อิสลาม]]{{·}}[[ศาสนาคริสต์|คริสต์]]{{·}}[[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]{{·}}[[ศาสนาเชน|เชน]]
| related = [[ตระกูลภาษาดราวิเดียนทราวิฑะ|ดราวิเดียน]]อื่น ๆ{{·}}[[ชาวสิงหล|สิงหล]]<ref name=GKK>{{Citation | author = Kshatriya, G.K. | year = 1995 | title = Genetic affinities of Sri Lankan populations | journal = Human Biology | volume = 67 | issue = 6 | pages = 843–66 |pmid=8543296 }}</ref>
}}
 
42,897

การแก้ไข