ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวทมิฬ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| native_name = தமிழர்
| native_name_lang = ta
| image = Tamil Sari.jpg
|caption = หญิงทมิฬสวมชุด[[ส่าหรี]]พื้นเมือง
| population = '''ประมาณ 76 ล้านคน'''
| region1 = {{Flag|India}}
| pop1 = 76,993,814 (2016)<ref>{{cite web|title=Scheduled Languages in descending order of speaker's strength - 2001|url=http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement4.aspx|publisher=[[Registrar General and Census Commissioner of India]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130222050744/http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement4.aspx|archivedate=22 February 2013|deadurl=yes|df=dmy-all}}</ref>
| pop3 = 1,800,000 <ref>ethnologue.com</ref>
| region4 = {{Flag|Singapore}}
| pop4pop4 = 188,591 (2010) <ref>{{cite web|title=Basic Demographic Characteristics: Table 6 Indian Resident Population by Age Group, Dialect Group and Sex|url=http://www.singstat.gov.sg/publications/publications_and_papers/cop2010cop2010/census_2010_release1census_2010_release1/excel/t1t1-11.xls|work=Census of Population 2010 Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion|publisher=Department of Statistics, Singapore|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130908091821/http://www.singstat.gov.sg/publications/publications_and_papers/cop2010cop2010/census_2010_release1census_2010_release1/excel/t1t1-11.xls|archivedate=8 September 2013|df=dmy-all}}</ref><br>และ[[ชาวทมิฬโพ้นทะเล]]
| region5 = อื่น ๆ
| pop5 = ดูที่[[ชาวทมิฬโพ้นทะเล]]
| langs = [[ภาษาทมิฬ|ทมิฬ]]
| religions = '''ส่วนใหญ่'''<br>[[File:Tamil_Om.svg|15px]] นับถือ[[ศาสนาฮินดู]]<br>'''ส่วนน้อย'''<br>{{hlist|นับถือ[[File:Allah-green.svgศาสนาอิสลาม|15px]] [[อิสลาม]]|{{·}}[[File:Christian cross.svgศาสนาคริสต์|12px]] [[คริสต์]]|{{·}}[[File:Jain Prateek Chihna.svgศาสนาพุทธ|12pxพุทธ]] {{·}}[[ศาสนาเชน]]|<br>[[File:Dharma Wheel.svg|18pxเชน]] [[พุทธ]] และอื่นๆ}}
| related = อื่นๆ [[ตระกูลภาษาดราวิเดียน|ชาวดราวินเดียนดราวิเดียน]]<br>อื่น ๆ{{·}}[[ชาวสิงหล|สิงหล]]<ref name=GKK>{{Citation | author = Kshatriya, G.K. | year = 1995 | title = Genetic affinities of Sri Lankan populations | journal = Human Biology | volume = 67 | issue = 6 | pages = 843–66 |pmid=8543296 }}</ref>
}}
 
'''ชาวทมิฬ''' ({{lang-ta|தமிழர்}}) เป็นประชากรส่วนใหญ่ชาติพันธุ์ที่อาศัยจัดอยู่ในกลุ่ม[[รัฐทมิฬนาฑูทราวิฑะ|ทราวิฑะหรือดราวิเดียน]] ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของ[[ประเทศอนุทวีปอินเดีย]] และบริเวณภาคตะวันตกของ[[ประเทศศรีลังกา]]<ref>{{citation|url=http://www.nritoday.net/community-news/207-dec-08-world-tamil-economic-conference-and-tamil-diaspora-meet-in-chennai|title=World Tamil Economic Conference and Tamil Diaspora Meet in Chennai|work=www.nritoday.net|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160310171450/http://www.nritoday.net/community-news/207-dec-08-world-tamil-economic-conference-and-tamil-diaspora-meet-in-chennai|archivedate=10 March 2016|df=dmy-all}}</ref> และชาวทมิฬอยู่ในกลุ่มของ[[ตระกูลภาษาดราวิเดียน|ชาวดราวิเดียน]] พูด[[ใช้ภาษาทมิฬ]]เป็นภาษาแม่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน[[รัฐทมิฬนาฑู]] เขตการปกครองดินแดนสหภาพสาธารณรัฐอินเดียและ[[ปูดูเชร์รี]]ของ[[ประเทศอินเดีย]] และอาศัยอยู่ใน[[จังหวัดเหนือ, ศรีลังกา|จังหวัดเหนือ]] [[จังหวัดตะวันออก, ศรีสังกา|จังหวัดตะวันออก]] และ[[ปัตตาลัมอำเภอปุตตลัม]]<ref>Manual of the Puttalam District of the North-Western Province of Ceylon (1908), Frank Modder, p. 55.</ref>ของ[[ประเทศศรีลังกา]]<ref>{{cite book|last=Minahan|first=James|title=Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia|date=2012|publisher=ABC-CLIO|url=https://books.google.com/?id=abNDLZQ6quYC&pg=PA315&dq=tamils+dravidian+ethnic+group#v=onepage&q=tamils%20dravidian%20ethnic%20group&f=false|isbn=978-1-59884-659-1}}</ref> ประมาณการว่ามีชาวทมิฬมีประชากรอยู่ประมาณราว 76 ล้านคนที่เกิดทั่วโลก ถือเป็นประชากรชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งชาติหนึ่งของโลกที่คงดำรงอยู่จนถึงยุคปัจจุบัน<ref>{{Cite book|author = N. Subrahmanian |title=The Tamils: Their History, Culture, and Civilization|volume= 36| pages = 150–15858| year = 1996| publisher = Institute of Asian studies }}</ref> มีชาวทมิฬอาศัยอยู่ใน[[ประเทศศรีลังกา|ศรีลังกา]]อินเดียคิดเป็นร้อยละ 5.9 ในประเทศรีลังการ้อยละ 24.87%,9 ใน[[ประเทศมอริเชียส|มอริเชียส]]ร้อยละ 10.838%, ใน[[ประเทศอินเดีย|อินเดียมาเลเซีย]]ร้อยละ 5.91%,7 และใน[[ประเทศสิงคโปร์|สิงคโปร์]]ร้อยละ 5% และ [[ของประชากรทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย|มาเลเซีย]] 7%
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศอินเดีย]]
42,897

การแก้ไข