ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันแคโรลินสกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ที่ตั้ง = [[สตอกโฮล์ม]] [[สวีเดน]] {{Flagicon|Sweden}}
}}
'''สถาบันแคโรลินสกา''' ([[ภาษาสวีเดน|สวีเดน]] : Karolinska Institutet) เป็นสถาบันที่สอนทางด้านแพทย์และ[[ศัลยศาสตร์]] เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีชื่อเดิมว่า Royal Caroline Institute <ref name="">httphttps://ki.se/kien/jspabout/polopoly.jsp?d=138&l=enki-through-the-centuries</ref> ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1810 ตั้งอยู่ที่เขต โซลน่า (Solna) เป็นวิทยาเขตหลักแรก และวิทยาเขตที่เขตสองที่เฟลมมิงสเบิร์ก เขตฮุดดิงเง่ะดิงเง่อ (Huddinge) ทั้งสองที่ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกา (Karolinska Universitet Sjukhus) นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลดันเดอรีด (Danderyds sjukhuset) และโรงพยาบาลเซิร์ดเดอร์ (Södersjukhuset.) เป็นโรงพยาบาลของร่วมฝึกสอนและทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 
สถาบันแคโรลินสกา เป็นศูนย์กลางการรักษาและการศึกษาทางการแพทย์ในประเทศสวีเดน โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกาซุลน่านสกาโซลน่า และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกาฮุดดิงเง่อ เป็นสถานที่ฝึกสอนและทำวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยทั้งหมดทำงานร่วมกันในชื่อ Academic health sciences center โดยสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้กว่า 30 เปอร์เซนต์ และมีงานวิจัยกว่า 40 เปอร์เซนต์ ของทั้งประเทศ <ref>https://web.archive.org/web/20150313035349/http://ki.se/en/research/research-at-karolinska-institutet</ref>
 
[[คณะกรรมการโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา]]ยังมีหน้าที่ดูแลและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์|รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยา]]ด้วย คณะกรรมการประกอบไปด้วยศาสตราจารย์ 50 คน จากสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย <ref name="nobelprize in medice"> https://ki.se/om-ki/nobelpriset-i-fysiologi-eller-medicin </ref> ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 16 สาขา หลักสูตรเพิ่มเติมหลังปริญญา 13 สาขา และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางอีก 9 สาขา หลักสูตรต่างๆสอนเป็นภาษาสวีเดน แต่หลักสูตรปริญญาโท (บางหลักสูตร)<ref name="">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25628&l=en</ref> และปริญญาเอก เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยวารสาร[[ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์]]ในปี 2018 สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่ 32 ของโลก <ref>https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/subject-ranking/clinical-pre-clinical-health#survey-answer</ref>ในปี 2018 สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่ 32 ของโลก ในหัวข้อแพทยศาสตร์พรีคลินิคและวิทยาศาตร์สุขภาพถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก อันดับ 5 ของยุโรป และอันดับ 1 ของสวีเดน ในขณะที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในหัวข้อแพทยศาสตร์อยู่อันดับที่พรีคลินิคและวิทยาศาตร์สุขภาพ 7 ของโลก อันดับที่ 3 ของยุโรป แต่ไม่ถูกจัดอันดับในหัวข้ออื่น<ref>https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/life-sciences-medicine</ref>
 
ในปีขณะที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย 2015QS World University Rankings คณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันแคโรลินสกา ได้นสกาถูกจัดอันดับเป็นในหัวข้อแพทยศาสตร์อยู่อันดับที่ 17 ของโลกในหัวข้อด้านทันตกรรม ซึ่งจัดโดยอันดับที่ QS3 เช่นกันของยุโรป แต่ไม่ถูกจัดอันดับในหัวข้ออื่น<ref> httphttps://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/20152018/dentistry#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=life-sciences-medicine</ref>
 
ในปี 2015 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันแคโรลินสกา ได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของโลกในหัวข้อด้านทันตกรรม ซึ่งจัดโดย QS เช่นกัน <ref> http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/dentistry#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=</ref>
 
== ประวัติ ==
 
สถาบันแคโรลินสกาได้มีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบ 200 ปีในปี ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553)
 
== สัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ==
'''[[คทาแอสคลีเพียส]]''' เป็นคทาของเทพเจ้าแห่งการแพทย์แอสคลีเพียส ซึ่งเป็นบุตรของอะพอลโล่ และมักจะมีงูพันรอบคทา ใช้เป็นสัญญลักษณ์ทางการแพทย์มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ
 
'''ถ้วยที่มีงู''' เป็นภาพที่ปรากฎเป็นสัญญลักษณ์ของเทพีแห่งสุขอนามัยชื่อ[[ไฮเจีย]] หรือไฮเกีย ซึ่งเป็นบุตรสาวของแอสคลิเพียส งูที่ดื่มน้ำในถ้วยแสดงถึงความโชคดี
 
'''ไก่''' เป็นสัญญลักษณ์ของชีวิตใหม่ของผู้ที่ได้รับการรักษา และแสดงถึงการเสียสละของแอสคลิเพียส ไก่มีความหมายในประโยคสุดท้ายที่โซคราเตส นักปรัชญาชาวกรีกกล่าวหลังจากดื่มถ้วยยาพิษว่า ''"Crito, we owe a cock to Asclepius. Do pay it. Don't forget."''
 
 
== หลักสูตรการศึกษา ==
* Biomedicine
* Dental hygiene
* Dental technology
* Dentistry
* Medical informatics
|}
 
== สถาบัน ศูนย์และหน่วยงานและองค์กรของมหาวิทยาลัย ==
 
{| border="0" cellpadding="9" cellspacing="0"
|
* วิทยาศาสตร์ชีวภาพและโภชนาการ
* เซลล์ และอนูชีววิทยาอณูชีววิทยา
* ประสาทวิทยาคลินิค
* ประสาทวิทยาการวิจัยทางคลินิคและการศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลเซิร์ดเดอร์
* ประสาทวิทยาศูนย์คลินิคศึกษา โรงพยาบาลดันเดอรีด
* ประสาทวิทยาการรักษาศูนย์การศึกษาทางคลินิค อินเตอร์เวนชั่นและเทคโนโลยี
* ทันตแพทยศาสตร์
* เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
* แพทยศาสตร์ วิทยาเขตฮุดดิงเง่อ
* จุลชีววิทยา เนื้องอก และเซลล์วิทยา
* อนูอณูชีววิทยาทางการแพทย์และศัลยกรรม
* ประศาสตร์ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การรักษาและสังคม
* มะเร็งวิทยาและพยาธิวิทยามะเร็ง
160

การแก้ไข