ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก้วกุมภัณฑ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|align="center"| องค์อินทร์ปิ่นณเรศ || align="center"| [[ชาติชาย งามสรรพ์]]
|-
|align="center"| นิลุบลอัจฉรา (ตอนปลอมตัว) || align="center"| [[นาตยา จันทร์รุ่ง]]
|-
|align="center"| คุณหญิง || align="center"| [[อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม]]
|align="center"| || align="center"| ธนาฤทธิ์ รอดทัศนา
|-
|align="center"| หลวงพ่อ || align="center"| โยธิน มาพบพันธ์
|-
|align="center"| || align="center"| พิมพ์พัตรา คณะพันธ์
|-
|align="center"| || align="center"| ด.ช. ณฐวัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
|-
|align="center"| ผู้ชมละครเวทีคนรักษ์โขน || align="center"| วีณา ช่วงชู
|-
|align="center"| ผู้ชมละครเวทีคนรักษ์โขน || align="center"| ศิราณี ญาณกิตติกานต์
|-
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม