ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มังโยงานะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า มันโยงะนะ ไปยัง มังโยงานะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า มันโยงานะ ไปยัง มันโยงะนะ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: revert)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า มันโยงะนะ ไปยัง มังโยงานะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
10,603

การแก้ไข