เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 11 เดือนที่ผ่านมา
ZeroSixTwo ย้ายหน้า มันโยงะนะ ไปยัง มังโยงานะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
8,198

การแก้ไข